Har du fått den beste hytteforsikringen?

Hytta er gjerne noe av det kjæreste vi eier, og noe vi ønsker å ta vare på i lang tid - kanskje generasjoner. En god hytteforsikring som sikrer deg ved små og store skader er derfor veldig viktig.

Hyttehoest_159052798_s.jpg

Mange som har kjøpt hytte har kanskje kjøpt den første og beste forsikringen uten å sette seg inn i hva den faktisk dekker. Dette kan få store økonomiske konsekvenser dersom noe skulle skje med hytta.

Den største trusselen mot å holde hytta i god stand er frost og vannskader. I de verste skadetilfellene må vannrør, gulv og vegger rives og erstattes med nytt. 

Visste du at PF har fremforhandlet meget gunstige priser på skadeforsikringer? Les mer her, eller kontakt forsikringskontoret for et godt tilbud. 

Telefon: 23 16 31 00
E-post: post@pfforsikring.no