Forsikringsleverandører

PFs medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskaper:

Landkreditt Forsikring

 • Innboforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Helseforsikring
 • Individuelle skadeforsikringer (bil, hus osv.)

Storebrand

 • Kritisk sykdom
 • Dødsfallforsikring
 • Uføreforsikring
 • Begravelsesstøtte (pensjonistpakken under 75)

Gouda

 • Reiseforsikring

YouPlus

 • Barneforsikring

2023

Storebrand

 • Barneforsikring
 • Helseforsikring

Tryg

 • Innboforsikring
 • Tryg ID