Reiseforsikring og Covid-19

Her er oversikten over hva reiseforsikringen dekker.

reiseråd 150520.jpg

Avbestilling

  • Har du betalt en reise du ikke får gjennomført, skal du alltid henvende deg først til reisearrangør, flyselskap, hotell eller andre du har forhåndsbetalt til, for å be om refusjon.
  • Når du har oversikt over hvilke utgifter du selv må dekke, kan du melde inn en skadesak på reiseforsikringen din.
  • Det er en veldig spesiell situasjon vi er i, og du vil nok dessverre oppleve lengre saksbehandlingstid ved skadeoppgjør hos selskapet.

Fremtidige reiser

  • Det er stor usikkerhet hvordan det vil bli fremover, og man kan risikere at også reiser som bestilles frem i tid må avbestilles. Reiseforsikringen dekker ikke dette.

Du finner mer utfyllende informasjon med spørsmål og svar her på forsikringsselskapet nettside:

https://www.gouda.no/beredskap

 

Nyttige linker for ytterligere informasjon

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/?expand=factbox2721060