Innboforsikring Pluss

PF Innbo Pluss dekker skade og tap av innbo/løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade og tyveri/innbrudd, samt ved kaskoskader.

PF innbo.png

Forsikringen gjelder for medlem, ektefelle/samboer og andre medlemmer av den faste husstand. Forsikringen gjelder også barn som bor hjemme eller som pga utdanning/førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret. 

Forsikringen omfatter blant annet:

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Naturskade
 • Vannskade etter rørbrudd
 • Tyveri, ran, overfall og hærverk
 • Rettslig erstatningsansvar
 • Rettshjelp
 • Sykkeltyveri 

Vær oppmerksom på at dette kun er et utvalg av skadetilfeller som blir dekket av forsikringen. Se vilkår for fullstendig liste og unntak. 

Innbo ekstra og uflaksforsikring

Vår innboforsikring inkluderer innbo ekstra og uflaksforsikring. Det betyr utvidede og mer omfattende forsikringsvilkår.

I tillegg dekker forsikringen blant annet:

 • Plutselige skader forårsaket av dyr
 • Skade inntruffet under privat flytting 
 • Tyveri av låst sykkel, el-sykkel og barnevogn –
  • Inntil kr 40 000 (utenfor bygning)
 • Varehenger til personbil – inntil kr 40 000 
 • Tyveri og hærverk på privat uteareal – inntil kr 40 000
 • Veskenapping – inntil kr 30 000

Maksimal erstatning per skade er 1, 2 eller 3 millioner, avhengig av dekningen du har valgt. Vanlig egenandel er kr 2 000. Du slipper egenandel ved tyveri hvis du har alarm, eller ved brann og brannalarmen er utløst. Egenandelen ved tyveri av låst el-sykkel eller sykkel reduseres med kr 1.000 dersom den er registrert i FG-godkjent sykkelregister.

 

 

Produktark (IPID)

Du kan laste ned produktark på denne siden.

 

Vilkår

Se vilkårene nedenfor. 

Merk at dette er generelle vilkår. Sjekk forsikringsbeviset ditt for å se PF vilkårene som er bedre for noen av forsikringene. 

Forsikring for elsparkesykkel

Fra 2023 må du ha ansvarsforsikring (lovpålagt). Ansvarsforsikring dekker ikke selve sykkelen for brann, tyveri og skader. Det kan du kjøpe egen forsikring for og det anbefales spesielt om du har en kostbar elsparkesykkel.

Elsparkesykkel er ikke lenger dekket av innboforsikringen.

Kontakt forsikringskontoret, så hjelper vi deg. 

Spørsmål og svar