Innboforsikring Pluss

PF Innbo Pluss dekker skade og tap av innbo/løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade og tyveri/innbrudd, samt ved kaskoskader.

PF innbo.png

Forsikringen gjelder for medlem, ektefelle/samboer og andre medlemmer av den faste husstand. Forsikringen gjelder også barn som bor hjemme eller som pga utdanning/førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret. 

Forsikringen omfatter blant annet:

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Naturskade
 • Vannskade etter rørbrudd
 • Tyveri, ran, overfall og hærverk
 • Rettslig erstatningsansvar
 • Rettshjelp
 • Sykkeltyveri

Innbo ekstra og uflaksforsikring

Vår innboforsikring inkluderer innbo ekstra og uflaksforsikring. Det betyr utvidede og mer omfattende forsikringsvilkår.

Produktark

I tillegg dekker forsikringen blant annet:

 • Plutselige skader forårsaket av dyr
 • Skade inntruffet under privat flytting – inntil kr 1 million
 • Tyveri av låst sykkel, el-sykkel og barnevogn –
  • Inntil kr 50 000 (utenfor bygning)
  • Inntil kr 60 000 (i egen bod)
 • Hobbyveksthus – inntil kr 100 000
 • Varehenger til personbil – inntil kr 20 000 
 • Tyveri og hærverk på privat uteareal – inntil kr 20 000
 • Veskenapping – inntil kr 30 000

Maksimal erstatning per skade er 1, 2 eller 3 millioner, avhengig av dekningen du har valgt. Vanlig egenandel er kr 2 000. Du slipper egenandel ved tyveri hvis du har alarm, eller ved brann og brannalarmen er utløst. Sykkel som er registrert i Falck Sykkelregister får halv egenandel ved tyveri.

 

 

Spørsmål og svar