Helseforsikring

Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i helsevesenet kan være lang. Helseforsikringen garanterer at du innen 10 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.

helseforsikring.jpg

Rask og god behandling kan gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode, og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og til hverdagen ellers.

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. Foruten undersøkelse, operasjon, gjenopptrening med mer, har du dekning for fysikalsk behandling og behandling hos psykolog. 

Legetime på mobilen

Med PF Helseforsikring kan du få resepter, henvisning og svar på spørsmål om ulike symptomer og sykdommer – uten at du trenger å møte opp hos legen. Du får raskt legetime, og slipper både reisevei og venting. 

Psykologhjelp 

PF Helseforsikring dekker:

  • Psykologisk førstehjelp ved kriser. Inntil 10 behandlinger per hendelse.
  • Inntil 10 konsultasjoner hos psykolog for lettere psykiske lidelser.

Fysikalsk behandling

PF Helseforsikring dekker:

  • Inntil 5 behandlinger per år (egenandel kr 200,- per behandling).

Vi har hørt tilbakemeldinger fra medlemmer som ønsker flere behandlinger. Vi er glad for at mange opplever denne forsikringen som verdifull, faktisk bruker halvparten av medlemmene forsikringen i løpet av et år. Dette gjør at prisen på forsikringen dessverre måtte økes med 16%. Hadde vi økt antall behandlinger, ville prisen blitt betydelig høyere. Vi har forhandlet med alle leverandørene i markedet, og Landkreditt/Falck tilbyr den rimeligste forsikringen vi kunne få til våre medlemmer. Prisøkningen på dagens forsikring ville blitt dobbelt så høy hvis vi hadde valgt en annen leverandør.

Produktark (IPID)

Du kan laste ned produktark på denne siden.

 

Vilkår

Se vilkårene nedenfor. 

Merk at dette er generelle vilkår. Sjekk forsikringsbeviset ditt for å se PF vilkårene som er bedre for noen av forsikringene. 

Spørsmål og svar