Kloss på kloss

PF Forsikring har utviklet et eget system for dødsfall-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring: «Byggeklosser» med dekning på kr 200 000 per kloss. Velg selv hvor mange klosser du trenger for å dekke ditt behov, eller din samboers/ektefelles behov.

PF kloss på kloss.png

Maks 4 millioner

Du kan kjøpe dødsfallforsikring for deg selv og ektefelle/samboer på inntil 20 klosser hver, dvs. inntil kr 4 millioner i forsikringssum. Det samme gjelder for uføredekningen.

For kritisk sykdomsdekningen kan du kjøpe forsikringssum på maks 1 million (5 klosser).

Klossforsikringene er frivillige, og de betinger tilfredsstillende egenerklæring om helse, både for deg og medforsikret ektefelle/samboer.

Pris

Du betaler for hver kloss, altså kr 200 000 i forsikringssum. Velg antall klosser etter hva som passer for deg og dine.

Spørsmål og svar