Kloss på kloss

PF Forsikring har utviklet et eget system for dødsfall-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring: «Byggeklosser» med dekning på kr 200 000 per kloss. Velg selv hvor mange klosser du trenger for å dekke ditt behov, eller din samboers/ektefelles behov.

PF kloss på kloss.png

Maks 4 millioner

Du kan kjøpe dødsfallforsikring for deg selv og ektefelle/samboer på inntil 20 klosser hver, dvs. inntil kr 4 millioner i forsikringssum. Det samme gjelder for uføredekningen.

For kritisk sykdomsdekningen kan du kjøpe forsikringssum på maks 1 million (5 klosser).

Klossforsikringene er frivillige, og de betinger tilfredsstillende egenerklæring om helse, både for deg og medforsikret ektefelle/samboer.

Pris

Du betaler for hver kloss, altså kr 200 000 i forsikringssum. Velg antall klosser etter hva som passer for deg og dine.

Produktark (IPID)

Du kan laste ned produktark på denne siden.

 

Vilkår

Se vilkårene nedenfor. 

Merk at dette er generelle vilkår. Sjekk forsikringsbeviset ditt for å se PF vilkårene som er bedre for noen av forsikringene. 

Spørsmål og svar