Kritisk sykdom

Hvert år rammes over 60 000 nordmenn av alvorlig sykdom. Sykdom rammer også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikring som gir rask utbetaling dersom du blir alvorlig syk.

101654960_par_sitter_gulvet_kaffe.jpg

Med forsikringen Kritisk sykdom får du utbetalt forsikringsbeløpet ved konstatering av en rekke alvorlige sykdommer, for eksempel:

  • Hjerneslag
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerteoperasjon
  • Kreft
  • Multippel Sklerose
  • Organtransplantasjon
  • Tap av hørsel
  • Tap av syn

Erstatningsbeløpet bestemmer du selv ut i fra ditt behov (i klosser av kr 200 000 opptil kr 1 000 000), og pengene kan du i prinsippet benytte til hva du vil; helsebringende opphold, tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan la din ektefelle ta permisjon en stund for å ta seg av deg i en tøff periode.

Rask utbetaling

Utbetalingen skjer som oftest 30 dager etter at diagnosen er stilt, eller du har fått utført hjerteoperasjonen eller transplantasjonen.

Kritisk sykdom er dermed et godt supplement til uføreforsikring. Mange sykdommer kan gi varig arbeidsuførhet på sikt, og forsikringens raske utbetaling vil kunne hjelpe deg økonomisk frem til du får vedtak om varig uførhet.

Egenerklæring om helse

Ønsker du å kjøpe forsikringen må du fylle ut egenerklæring om helse. Dette gjør du elektronisk. Bestill forsikringen når du er innlogget, eller ta kontakt med forsikringskontoret for å få lenke til skjema tilsendt.

Du vil motta skjema på registrert e-post adresse. Her fullfører du bestillingen med Bank-ID. 

Produktark (IPID)

Du kan laste ned produktark på denne siden.

 

Vilkår

Se vilkårene nedenfor. 

Merk at dette er generelle vilkår. Sjekk forsikringsbeviset ditt for å se PF vilkårene som er bedre for noen av forsikringene. 

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.

Spørsmål og svar