Ulykkesforsikring familie

Denne forsikringen kan du kjøpe i tillegg til ulykkesforsikringen du har i den obligatoriske grunnforsikringen. Har du flere ulykkesforsikringer, får du full erstatning fra alle. Du kan velge mellom singel- eller familiedekning!

ulykke pf.jpg

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, til behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn.

Forsikringssummen er avhengig av om du velger singel- eller familiedekning. Ved familiedekning er forsikringssummen avhengig av familiesammensetningen på skadetidspunktet. Begge alternativene dekker invaliditetsgrad helt ned til 1 %. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen.

 

 

 

Forsikringssummer ved medisinsk invaliditet:

Familiesammensetning Medlem Ektefelle Barn*
Medlem kr 2 000 000    
Medlem med ektefelle/samboer kr 1 000 000 kr 1 000 000  
Medlem med barn* kr 1 000 000   kr 1 000 000
Medlem med ektefelle/samboer og barn* kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000

*Barn er forsikret ut det året de fyller 22 år.

Spørsmål og svar