Reiseforsikring - Pensjonist

En av markedets beste reiseforsikringer. Koster vanligvis mye mer!

PPF reiseforsikring.jpg
  • For PPF-medlem og ektefelle/samboer, evt hjemmeboende barn ut året de fyller 22.
  • Dekker hele året, i hele verden på reiser opp til 90 dager.
  • Helårs ulykkesforsikring inkludert til 75 år, også utenom reiser.
  • Ingen aldersgrense på forsikringen forøvrig!

Produktark (IPID)