Reiseforsikring

Har du sjekket hva andre betaler for reiseforsikring av lignende kvalitet? Vi anbefaler deg å sammenligne! Så omfattende reiseforsikring finner du ikke til slike priser noe annet sted.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 90 dagers varighet. 

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn ut det året de fyller 22.

Dekker også tjenestereise ut over det Staten har ansvaret for!

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.:

  • Ubegrenset forsikringssum på medisinsk behandling og hjemtransport
  • Ubegrenset forsikringssum på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000
  • Avbestilling inntil kr 300 000
  • Forsinket reisegods uten ventetid
  • Ulykkesforsikring for medlem, ektefelle/ samboer og barn ut året de fyller 22
  • Dekning for egenandel inntil kr 20 000 ved skade på leiebil utenfor bostedsland

Forsikringen inkluderer tilleggsdekninger for sportsutstyr, aktiviteter og kultur

Forsinket sportsutstyr, forhåndsbetalte påmeldingsavgifter som green fee og heiskort som ikke kan refunderes, eller forhåndsbetalte billetter som ikke kan benyttes p.g.a. egen sykdom eller nødvendig hjemreise.

Ikke unntak for risikoaktiviteter

Reiseforsikringen har ikke unntak for spennende og utfordrende aktiviteter.

Spørsmål og svar