Reiseforsikring

Har du sjekket hva andre betaler for reiseforsikring av lignende kvalitet? Vi anbefaler deg å sammenligne! Så omfattende reiseforsikring finner du ikke til slike priser noe annet sted.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 90 dagers varighet. 

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn ut det året de fyller 22.

Dekker også tjenestereise ut over det staten har ansvaret for!

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.:

  • Ubegrenset forsikringssum på medisinsk behandling og hjemtransport.
  • Ubegrenset forsikringssum på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000.
  • Avbestilling inntil kr 300 000.
  • Forsinket reisegods uten ventetid.
  • Ulykkesforsikring for medlem, ektefelle/ samboer og barn ut året de fyller 22.
  • Dekning for egenandel på inntil kr 15 000 ved skade på leiebil utenfor bostedsland. I tillegg er leiebil i Norge også inkludert med en dekning på inntil kr 15 000. 
  • Oppstår det en skade på eller tyveri av bilen du har leid på en feriereise med minst en overnatting, erstattes egenandelen utleieselskapet krever fra deg. 

Forsikringen inkluderer tilleggsdekninger for sportsutstyr, aktiviteter og kultur

Forsinket sportsutstyr, forhåndsbetalte påmeldingsavgifter som green fee og heiskort som ikke kan refunderes, eller forhåndsbetalte billetter som ikke kan benyttes p.g.a. egen sykdom eller nødvendig hjemreise.

Ikke unntak for risikoaktiviteter

Reiseforsikringen har ikke unntak for spennende og utfordrende aktiviteter.

Obs! For tiden er det begrensninger i dekningen til reiseforsikringen, dette som følge av Utenriksdepartementets reiseråd for utenlandsreiser. Forsikringen dekker blant annet ikke koronarelaterte skader. Les mer på forsikringsselskapets egne nettsider.

Spørsmål og svar