Reiseforsikring – Student – Gratis fra 1.7.2023!

Som studentmedlem får du nå PF Reiseforsikring Student som en del av Studentpakken! Forsikringen er like god som PFs øvrige reiseforsikringer. Forsikringen gjelder for deg som er studentmedlem. Les mer nedenfor.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder for deg som student på ferie-/fritidsreiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. Den dekker også reiser til og fra arbeidssted eller studiested.

Du være studentmedlem av PF. I tillegg må du være medlem av norsk folketrygd og ha bostedsadresse i Norden.

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.:

  • Dekning for egenandel inntil kr 50 000 ved skade på leiebil utenfor bostedsland
  • Ubegrenset forsikringssum på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000
  • Avbestilling inntil kr 300 000
  • Forsinket reisegods uten karenstid
  • Ulykkesforsikring for medlem og ektefelle/ samboer og for barn

Forsikringen inkluderer tilleggsdekninger for sportsutstyr, aktiviteter og kultur

Forsinket sportsutstyr, forhåndsbetalte påmeldingsavgifter som green fee og heiskort som ikke kan refunderes, eller forhåndsbetalte billetter som ikke kan benyttes pga. egen sykdom eller nødvendig hjemreise.

Ikke unntak for risikoaktiviteter

Reiseforsikringen har ikke unntak for spennende og utfordrende aktiviteter. 

Spørsmål og svar