Vi ønsker din flyttefullmakt til dine individuelle PF-forsikringer!

Har du kjøpt forsikring for bil, hus, hytte, motorsykkel, båt el.l. gjennom PF Forsikring?

PF-samtykke_ny3.jpg

Da anbefaler vi at du gir ditt samtykke til at PF kan flytte dem til vår nye leverandør fra 2024: Landkreditt Forsikring.

Samtykket gir du på pf.no/minside

Da blir de individuelle forsikringene flyttet til Landkreditt Forsikring og sagt opp i Tryg. Du vil få informasjon i god tid før flytting. 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket samme sted. Hvis du ikke har gitt samtykke til flytting, fortsetter du i Tryg, men vil miste medlemsfordelene.  

Husk at du alltid har rett til å si opp eller flytte forsikringene dine til hvilket selskap du vil, uansett om du har gitt samtykke til flytting. 

Med din flyttefullmakt kan eksisterende forsikringsselskap (Tryg) overføre dine person- og kundeopplysninger til ny leverandør (Landkreditt). Da samtykker du til at taushetsplikten rundt dette, etter finansforetaksloven § 16-2, oppheves for dine individuelle skadeforsikringer du har kjøpt gjennom PF Forsikring. 

Fullmakten gjelder fra du signerer til du uttrykkelig trekker den tilbake, eller gir ny fullmakt.

PS: For de kollektive forsikringene (Innbo, Reise, personforsikringer) trenger vi ikke flyttefullmakt, de flyttes uten at du trenger å foreta deg noe som helst.