Hvorfor bør du ha reiseforsikring?

Sommerferien står for døren. En god reiseforsikring er like viktig om du skal oppholde deg i Norge i sommer eller reise utenlands.

nyhetsbrev juni reise.png

PF reiseforsikring gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 90 dagers varighet. 

Hva hvis du skal reise utenlands og det verst tenkelige skulle skje? Hvis du trenger hjemtransport og har reiseforsikring, ordner forsikringsselskapene med det praktiske. Hvis du derimot mangler reiseforsikring, er det de etterlatte som må betale. Kun i de nordiske landene og i Storbritannia stiller NAV opp. Dessverre har det vært flere slike hendelser i det siste.

Dette er noe av det PF Forsikring dekker: 

  • Ubegrenset forsikringssum på medisinsk behandling og hjemtransport.
  • Ubegrenset forsikringssum på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000.
  • Avbestilling inntil kr 300 000.
  • Forsinket reisegods uten ventetid.
  • Ulykkesforsikring for medlem, ektefelle/ samboer og barn ut året de fyller 22.
  • Ved skade på eller tyveri av bilen du har leid på tjenestereise eller feriereise, erstattes egenandel utleieselskapet krevet av deg. På feriereise er det krav om minst en overnatting. 

PS: Husk at PF Reiseforsikring gjelder uansett hvor du skal, enten det er en sykkeltur i nabolaget eller en biltur i nord. Du er dekket fra du drar hjemmefra. 

Les mer og bestill PF Reiseforsikring her.