PF Obligatoriske

Som medlem i Politiets Fellesforbund er du automatisk omfattet av den obligatoriske forsikringen som vi har fremforhandlet for våre medlemmer.

Forsikringen består av ti viktige dekninger for kun kr 242 i måneden:

  • Kritisk sykdomsforsikring
  • ID-tyveriforsikring
  • Web Clean-up
  • Ulykkesforsikring invaliditet
  • Ulykkesforsikring død
  • Ulykkesforsikring - behandlingsutgifter
  • Ulykkesforsikring Pluss - benbrudd, ombygging m.m.
  • Dødsfallforsikring
  • Uføreforsikring
  • Begravelsesstøtte

Les mer om dekningene i vår obligatoriske forsikring:

Produktark (IPID)

Du kan laste ned produktark på denne siden.

 

Vilkår

Se vilkårene nedenfor. 

Merk at dette er generelle vilkår. Sjekk forsikringsbeviset ditt for å se PF vilkårene som er bedre for noen av forsikringene. 

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.

Spørsmål og svar