PF Obligatoriske

Som medlem i Politiets Fellesforbund er du automatisk omfattet av den obligatoriske forsikringen som vi har fremforhandlet for våre medlemmer.

PF_obligatoriske.png

Forsikringen består av ti viktige dekninger for kun kr 242 i måneden:

  • Kritisk sykdomsforsikring
  • ID-tyveriforsikring
  • Web Clean-up
  • Ulykkesforsikring invaliditet
  • Ulykkesforsikring død
  • Ulykkesforsikring - behandlingsutgifter
  • Ulykkesforsikring Pluss - benbrudd, ombygging m.m.
  • Dødsfallforsikring
  • Uføreforsikring
  • Begravelsesstøtte

Les mer om dekningene i vår obligatoriske forsikring:

Spørsmål og svar