Studentforsikring

PFs Obligatoriske Studentforsikring er gratis for alle studentmedlemmer. Denne inkluderer også kritisk sykdom!

PF student.png

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker det du har av innbo inntil kr 200 000.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen har en forsikringssum på kr 300 000 som dekker medisinsk invaliditet, og kr 50 000 for dødsfall. I tillegg dekkes behandlingsutgifter inntil kr 15 000. Benbrudd dekkes også med inntil kr 10 000.

ID-tyveriforsikring

Du får hjelp til å begrense og rette opp de økonomiske konsekvensene tilknyttet et ID-tyveri. Forsikringen dekker inntil kr 1 million.

Kritisk sykdomsforsikring

Med Kritisk sykdomsforsikring får du utbetalt forsikringsbeløpet ved konstatering av en rekke alvorlige sykdommer, for eksempel:

  • Hjerneslag
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerteoperasjon
  • Kreft
  • Multippel Sklerose
  • Organtransplantasjon
  • Hørsel
  • Syn

Forsikringen har en forsikringssum på kr 50 000.

Øvrige dekninger

PF Studentforsikring dekker også Web Clean-up, veggedyrsanering, nøkler med inntil kr 10 000 og ombygging av bolig. 

Spørsmål og svar