Studentforsikring

PFs Studentforsikring er gratis for alle studentmedlemmer. Denne inneholder nå også reiseforsikring!

PF student.png

Studentforsikringen inneholder alle disse viktige dekningene:

 

Nyhet! Reiseforsikring

Nå er Reiseforsikring student inkludert i studentforsikringen. Den inneholder også benbruddsdekning ved ulykkeshendelser, inntil kr 10 000.

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker det du har av innbo inntil kr 200 000.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen har en forsikringssum på kr 300 000 som dekker medisinsk invaliditet og kr 50 000 for dødsfall. I tillegg dekkes behandlingsutgifter inntil kr 15 000. 

ID-tyveriforsikring

Forsikringen dekker juridisk bistand inntil 1 million for å forhindre misbruk av identitet, kreve erstatning for økonomisk tap, og fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger.

Kritisk sykdomsforsikring

Med Kritisk sykdomsforsikring får du utbetalt forsikringsbeløpet ved konstatering av en rekke alvorlige sykdommer, for eksempel:

  • Hjerneslag
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerteoperasjon
  • Kreft
  • Multippel Sklerose
  • Organtransplantasjon
  • Hørsel
  • Syn

Forsikringen har en forsikringssum på kr 50 000.

Øvrige dekninger

PF Studentforsikring dekker også Web Clean-up, veggedyrsanering, nøkler med inntil kr 10 000 og ombygging av bolig. 

Produktark (IPID)

Du kan laste ned produktark på denne siden.

 

Vilkår

Se vilkårene nedenfor. 

Merk at dette er generelle vilkår. Sjekk forsikringsbeviset ditt for å se PF vilkårene som er bedre for noen av forsikringene. 

Nyhet! Reiseforsikring er inkludert i studentforsikring!

Spørsmål og svar