Ferdig på Politihøgskolen?

Viktig informasjon til deg som er avgangsstudent ved Politihøgskolen og medlem i Politiets Fellesforbund.

Avgangsstudenter PF.png

Først og fremst vil vi gratulere alle politistudentene som nå avslutter sin bachelorutdanning ved Politihøgskolen.

Som medlem i Politiets Fellesforbund er det noen punkter som er viktig for deg å huske på nå som du ikke lenger er student:

 • Ditt studentmedlemskap er avsluttet og du er overført til ordinært medlem av Politiets Fellesforbund.
 • Din gratis studentforsikring avsluttes den 30. juni 2022.
 • Du er nå med på forsikringen PF Obligatoriske fra 1. juli 2022.
 • PF Obligatoriske koster kr 235 per måned og du vil få faktura på e-post hver måned (frem til du får deg jobb i etaten og blir satt på trekk i lokallaget du hører til).
 • Du får følgende 3 forsikringer gratis fra 1. juli 2022 og frem til 31. desember 2022: PF Innbo PlussPF Reiseforsikring og PF Helseforsikring.

PF Innbo Pluss

Dekker skader for inntil kr 1 000 000:

 • som følge av brann, vann, tyveri, innbrudd og naturskade
 • kaskoskader i hjemmet
 • flytteforsikring
 • rettshjelp og privatansvar

Om du har familie, dekker den hele husstanden din. 

Egenandel ved skade er på kr 2 000. 

PF Reiseforsikring

Dekker deg på reise i hele verden i inntil 90 dager. Forsikringen inkluderer blant annet avbestillingsforsikring, ubegrenset sum ved sykehusopphold, hjemtransport, tyveri av bagasje/reisegods og forsinket bagasje uten ventetid. Ulykkesforsikring utenom reiser er også inkludert.  

Ingen egenandel ved skade. 

PF Helseforsikring

Med PF Helseforsikring er du garantert behandling hos lege/spesialist eller operasjon innen 10 virkedager. 

Forsikringen inkluderer:

 • Røntgen og MR
 • Psykolog
 • Fysikalsk behandling
 • Rehabilitering
 • Kreftbehandling
 • Second opinion

Forsikringen har en egen hjelpelinje som er tilgjengelig 24/7.